LULA

PELLICO 2018AW

PH Kengo Shimizu / DE Shogo Kosakai, Takuto Mashimo at Siun / ED SELEK / CL PELLICO at AMAN