LULA

ICB 2018SS

PH Seishi Shirakawa / ST Kayo Yoshida [season visual] / HM Yoshikazu Miyamoto at BE NATURAL / MD Reese at Bravo models / CD Masamichi Hayashi at SARUTA9 / ED SELEK / CL ICB at ONWARD KASHIYAMA